Lichamelijke onverklaarde klachten

training voor specialisten en aios


In het Erasmus MC startte april 2011 het onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van een training consultvaardigheden voor medisch specialisten gericht op patienten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)


Voorwaarden voor participatie

Aan het onderzoek kunnen 120 artsen (specialisten en aios) meedoen, die:

  • regelmatig patienten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten op hun spreekuur zien
  • bereid zijn de training te volgen
  • toestemming geven om video opnamen te maken van 2 spreekuren
  • daaruit 6 patienten selecteren met SOLK na afloop van het spreekuur
  • deze patienten aanmelden voor onderzoek (op 3 momenten krijgen deze patienten thuis een vragenlijst toegestuurd over ernst van de klachten en mate van ongerustheid; het invullen van de vragenlijst kost de patienten ongeveer 45 minuten)

N.B. patienten met SOLK, die geselecteerd worden voor inclusie mogen zowel uit een eerste als een vervolgconsult afkomstig zijn. Ook patienten met een somatische ziekte kunnen geincludeerd worden, wanneer deze veel SOLK presenteren.

 

Accreditatie

Voor de training is accreditatie toegekend. De logistiek rondom de trainingen wordt door Het Congresbureau verzorgd.